Mi smo UNSI

Udruženje Nova sigurnosna inicijativa (UNSI) je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, koja je posvećena zagovaranju pozitivnih promjena i unapređenju stanja u sigurnosnim, ekonomskim i političkim aspektima društva u korist svih građana Bosne i Hercegovine.

S ciljem ostvarivanja naše misije, UNSI će poticati građanski aktivizam i veću uključenost građana u procese donošenja odluka, graditi profesionalne odnose sa institucijama državne vlasti, ostvarivati blisku saradnju s akademskom zajednicom i medijima te nuditi realne, što efikasnije i na činjenicama temeljene prijedloge za poboljšanje javnih politika.

UNSI je osnovano rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 2012. godine. Predsjednica udruženja je gospođa Aida Kržalić, MA političkih nauka u oblasti sigurnosti i mirovnih studija.

CILJEVI

Promocija poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini definisanih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Podrška procesima mira i pomirenja na Zapadnom Balkanu, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

Podrška procesima euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na sigurnosni aspekt.

Podrška procesima izgradnje odgovorne i transparentne vlasti.

Promocija i jačanje antikorupcijskih mehanizama i praksi u Bosni i Hercegovini.

Promocija i podrška procesima uspostavljanja rodne jednakosti i rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini

Podrška procesima uspostavljanja bilateralnih i multilateralnih saradnji na Zapadnom Balkanu, s posebnim osvrtom na sigurnosni aspekt.

Podrška procesima i inicijativama za jačanje održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

UNSI tim

 • Aida Kržalić
  MA političkih nauka
 • Benjamin Plevljak
  MA političkih nauka
 • Imer Dulaš
  BA menadžer sigurnosti

SARADNICI

 • prof. emer. Mirsad Abazović
 • prof. dr. Nevzet Veladžić
 • prof. dr. Duško Vejnović
 • prof. dr. Nedžad Korajić
 • prof. dr. Želimir Kešetović
 • doc. dr. Maid Pajević
 • prof. dr. Armin Kržalić
 • prof. dr. Mirza Smajić
 • dr. sci. Denis Hadžović
 • dr. sci. Gojko Pavlović
 • mr. sci. Džemal Cinac

DJELATNOSTI

Društvena istraživanja:

Višegodišnje praktično iskustvo, razgranata i bogata mreža vanjskih saradnika različitog profila te znanje i dosljedna primjena metodoloških principa u društvenim naukama, naš su garant objektivnosti i preciznosti u istraživanjima, sa specijalizacijom u oblasti sigurnosti.

Savjetovanje o projektnom menadžmentu:

Kvalitetno upravljanje životnim ciklusom projekta vještina je koja dolazi s godinama iskustva. Iako dobar projekat započinje s dobrom idejom, postoji čitav niz faza i etapa čijih se pravila treba pridržavati, kako se ne bi ugrozila projektna implementacija.

Edukacija:

Organizacija konferencija, seminara i radionica posvećenih aktuelnim društvenim pitanjima u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na savremene sigurnosne izazove, rizike i prijetnje.

Izdavaštvo:

Izdavanje i promocija stručne literature iz oblasti sigurnosnih studija naš je skromni doprinos razvoju sigurnosne kulture građana te kapaciteta odgovarajućih institucija države i ostalih zainteresovanih strana.

PARTNERI

SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Udruženje Nova sigurnosna inicijativa

Derviša Numića 42, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:    +387 (0)33 657 267

Mob: +387 (0)62 253 613

E-mail: info@nsibih.ba

Web: www.nsibih.ba

PITAJTE NAS I ODGOVORIT ĆEMO VAM

Molimo ispunite ovo i mi ćemo vam se javiti što je prije moguće!

TOP